Uw partner voor loopbaancoaching, zelfregie, inzetbaarheid en werk

Goede arbozorg of breder, duurzame inzetbaarheid van de medewerkers is voor elke organisatie belangrijk om in te investeren. Het is niet alleen een wettelijke maar vooral ook van belang vanuit sociaal – en maatschappelijk oogpunt. Niemand wil de veroorzaker zijn van medewerkers die uitvallen. Liever wilt u het voorkomen, of nog beter: de basis bieden voor een leven lang gezond werken, en wat daarbij hoort: een leven lang ontwikkelen. Dat is heel goed mogelijk. De vraag is vooral met welke strategie u dat het beste kunt vormgeven. Wat is in de kern uw missie/visie (WHY), en is daar draagvlak voor? Hoe pak je het aan (HOW) en wat kun je concreet doen (WHAT)? In mijn aanpak is uitgangspunt dat de werknemer zelf de regie neemt en zijn/haar invulling geeft aan Het Goed Werknemerschap. Van de werkgever wordt tegelijkertijd verwacht dat hij/zij invulling geeft aan Het Goed Werkgeverschap. Dit komt samen in Het Goede Gesprek.

Met mij haalt u een ervaren, betrokken en krachtige partner in huis. Ik ondersteun en adviseer graag bij de opbouw, verbetering en continuering van uw activiteiten op de thema’s: zelfregie, inzetbaarheid, arbozorg, gezondheid en werk. Centraal in mijn aanpak staat steeds Het Goede Gesprek, of terwijl een zorgvuldige en waardecreërende dialoog tussen werknemer en werkgever. Bij voorkeur leg ik ook een relatie met de medezeggenschap. In uw organisatie staan actieve deelnemers (medewerkers, leden of achterban, klanten en beslissers) centraal en wilt u ze motiveren en actief betrekken.

Een collega waar het even minder mee gaat kan in onderstaande situatie belanden. Er kunnen dan allerlei ongemakkelijke situaties en conflicten ontstaan. Hoe is dat te voorkomen? Wat te doen als het ongemak of een conflict eenmaal een feit is? Ik help u daar graag bij.

eindplaatje_home

Bekijk hier de animatie van het plaatje »»

Mijn expertise zit op:

  • Loopbaancoaching: wat past nu en voor de toekomst het beste bij de loopbaan.
  • Bij elkaar brengen van partijen om wensen en belangen proberen te verbinden.
  • Ontwikkelen, ondersteunen en borgen van acties rond duurzame inzetbaarheid.
  • Kennisontwikkeling en kennisdelen rond zelfregie, inzetbaarheid, arbozorg, gezondheid en werk, allemaal gericht op concretiseren van Het Goede Gesprek.
  • Werken aan passende en concrete oplossingen voor ongemakkelijke situaties, zoals uitval of een conflict.
  • Begeleiding, coaching en mediation om (potentiële) conflicten productief te maken.
  • Proces- en projectleiding en (interim) management.

Expertise gebied: B2C markt, zowel via concrete productontwikkeling als via advies, coaching, begeleiding en/of interim management.

Ik heb een groot en divers netwerk en kan makkelijk schakelen en – op uw verzoek – laagdrempelig partners inschakelen als aanvulling op mijn eigen expertise.

Voor vragen: kerst.zwart@zelfregie-werkt.nl of bel: 06 514 972 62

Ik neem dan zo snel mogelijk contact met u op.

Kerst Zwart (twitter: @kerstzw)