Uw partner voor zelfregie, inzetbaarheid en werk

Goede arbozorg of breder, duurzaam inzetbaarheidsbeleid is voor elke organisatie een noodzaak. Niet alleen uit wettelijk, maar ook uit sociaal en maatschappelijk oogpunt. Niemand wil veroorzaker zijn van verzuimende werknemers. Liever wilt u het voorkomen, of nog beter: de basis bieden voor een leven lang gezond werken. Dat is heel goed mogelijk. De vraag is vooral met welke strategie u dat het beste kunt vormgeven. Wat is in de kern uw missie/visie (WHY), en is daar draagvlak voor? Hoe pak je het aan (HOW) en wat kun je doen (WHAT)?

Met ons haalt u een ervaren, betrokken en krachtige partner in huis. Wij ondersteunen en adviseren bij de opbouw, verbetering en continuering van uw activiteiten op de thema’s: zelfregie, inzetbaarheid, arbozorg, gezondheid en werk. Bij voorkeur leggen we een relatie met de medezeggenschap. In uw organisatie staan actieve deelnemers (medewerkers, leden of achterban, klanten en beslissers) centraal en wilt u ze motiveren en actief betrekken.

Een collega waar het even minder mee gaat kan in onderstaande situatie belanden. Er kunnen dan allerlei ongemakkelijke situaties en conflicten ontstaan. Hoe is dat te voorkomen? Wat te doen als het ongemak of een conflict eenmaal een feit is? Wij helpen u daar graag bij.

eindplaatje_home

Bekijk hier de animatie van het plaatje »»

Onze expertise zit op:

  • Werken aan passende en concrete oplossingen voor ongemakkelijke conflicten.
  • Begeleiding, coaching en mediation om conflicten productief te maken.
  • Bij elkaar brengen van partijen om zo wensen en belangen, bij voorkeur gericht op meer zelfregie en draagvlak, te verbinden.
  • Ondersteunen en borgen van acties rond duurzame inzetbaarheid.
  • Kennisontwikkeling en kennisdelen rond zelfregie, inzetbaarheid, arbozorg, gezondheid en werk.
  • Proces- en projectleiding en (interim) management.

Expertise gebied: B2C markt, zowel via concrete productontwikkeling als via advies, begeleiding en/of interim management.

‘Zelfregie-Werkt’ heeft een groot en divers netwerk. We kunnen makkelijk schakelen en – op uw verzoek – laagdrempelig partners inschakelen als aanvulling op onze eigen expertise.

Voor vragen: kerst.zwart@zelfregie-werkt.nl of 06 51497262

Ik neem dan zo snel mogelijk contact met u op.

Kerst Zwart (twitter: @kerstzw)