Inschrijven voor een Ontwikkeladvies

19 nov

Ben je tussen de 18 en de AOW-gerechtigde leeftijd? Dan kun je vanaf 1 december 2020 – en zolang de subsidie strekt – gratis een ontwikkeltraject ter waarde van € 700 volgen bij mij. Daarmee krijg je zicht op jouw kansen op de arbeidsmarkt, help ik je zo nodig bij het zoeken van de juiste (bij)scholing, of geef ik je tips bij het zoeken en solliciteren naar (ander) werk. 

Het Ontwikkeladvies is een traject waarin je samen met een loopbaanadviseur kijkt naar je kansen op werk en op de arbeidsmarkt. In najaar 2020 is hiervoor een tijdelijke subsidieregeling ‘NL leert door’ van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid opengesteld. Zie Hoe Werkt Nederland!

Het Ontwikkeladvies is een integraal en persoonlijk adviestraject met adviesgesprekken, die in totaal opgeteld minimaal 4 uur duren. Het Ontwikkeladvies geeft inzicht in het toekomstperspectief van het huidige of gewenste werk, de eigen competenties en de toekomstige loopbaanmogelijkheden. Het traject bevat in elk geval een arbeidsmarktscan en samen maken we een plan waarmee jezelf verder aan de slag kunt. Voor elk Ontwikkeladvies is een subsidiebedrag van € 700,- beschikbaar. Om de drempel voor jou als deelnemer zo laag mogelijk te houden, loopt de aanvraag van de subsidie en de betaling ervan via de loopbaanadviseur.

‘NL leert door’ door Ontwikkeladvies met subsidie Rijksoverheid

NL leert door is een tijdelijke subsidieregeling voor ontwikkeladvies en scholing. Wil jij hier ook van profiteren? Bijna iedereen maakt kans op de subsidie, maar er is wel een aantal voorwaarden:

 • Je bent tussen 18 en hebt nog niet de AOW-leeftijd;
 • Je hebt een band met de Nederlandse arbeidsmarkt;
 • Je bent werkzoekend, werknemer, zzp-er, flexwerker of ondernemer;
 • Je vraagt een gratis ontwikkeladvies aan bij mij als loopbaanadviseur;
 • Ik registreer het ontwikkeladviestraject bij de overheid en vraagt dus de subsidie aan.

Hoe werkt het dan concreet in praktijk?

 • Vul zo spoedig mogelijk de onderstaande vragen in (zie contactformulier);
 • Meld je telefonisch of per e-mail bij me aan, we maken kort kennis en bevestigen het contact;
 • Ik kan je dan per 1 december 2020 voor een traject registreren;
 • Jij ontvangt dan van het ministerie een bericht om de registratie te bevestigen;
 • Als je dat hebt gedaan en de registratie is gelukt, kan formeel het loopbaantraject starten;
 • Via id Plein ontvang je dan informatie + een verzoek om een arbeidsmarktscan in te vullen;
 • Ik bel je dan om in overleg met jou een planning te maken.

LET OP: er is ruimte voor in totaal 50.000 adviestrajecten. Wees er dus snel bij, want als de subsidie op is dan stoppen de gratis inschrijvingen! OP = OP!!

Voor de registratie heb ik jouw volgende gegevens nodig:

Of neem zelf contact met me op: kerst.zwart@zelfregie-werkt.nl of bellen: 06 514 972 62