Thema’s: artikelen, blogs en links

We hebben onze activiteiten rond zelfregie geconcentreerd op de volgende thema’s:

  • Ongemakkelijke conflicten

Het gaat hierbij over conflictmanagement in situaties waarbij gezondheid aan de orde is. Conflicten als bron voor oplossingen bij bijvoorbeeld ontslag vanwege langdurig verzuim of een wens tot demotie. Ander vraagstuk in dit thema betreft het toegankelijk maken van het positieve gezondheidsbegrip van bijvoorbeeld Machteld Huber voor vraagstukken rond arbeid en langer (moeten) blijven werken.

  • Duurzame Inzetbaarheid

We moeten werken tot ons pensioen. We gaan ook nog steeds later met pensioen. Willen we dat wel? Kunnen we het ook? Op welke manier kan meer zelfregie ondersteunen bij het duurzaam inzetbaar blijven. Wat is eigenlijk duurzame inzetbaarheid. Kan ik daar wat mee en op welke manier kan de aanpak Zelfregie in Samenspraak ondersteuning bieden?

  • Arbeid & Zorg

Al vele jaren wordt gezegd dat werk/sociale zekerheid en gezondheidszorg een erg ongemakkelijke relatie met elkaar hebben en vele barrières kent. Waarom vraagt de huisarts (curatieve zorg) nauwelijks door of je klachten gevolg hebben voor of consequentie zijn van je werk? Wie is de eerste vertrouwenspersoon van een werkende die klachten krijgt en dreigt te verzuimen: de huisarts of de bedrijfsarts. In het project Sterk naar Werk hebben we op een innovatieve manier arbeid als de 1e lijnszorg gekoppeld. Dit project is in 2012 afgelopen, maar was nog lang niet klaar. Wat kan zelfregie betekenen op dit vraagstuk?

  • Medezeggenschap en arbozorg

Sinds jaar en dag praten ondernemingsraden – meestal via een Arbo-commissie – mee over het arbobeleid van hun organisatie. Maar wat levert dat concreet op? Voelt de werkvloer zich wel daarbij betrokken? Gaat het wel over de vragen en zaken die voor de werkenden in de organisatie het meest van belang zijn? Graag helpen wij bij de vraag hoe de medezeggenschap aan de slag kan met de zorg voor arbeidsomstandigheden en met duurzame inzetbaarheid? Hoe kunnen we het een sexy thema maken voor zowel de OR (of de Arbo-commissie) als ook de collega’s op de werkvloer? Kan het Medezeggenschap Canvas (c)  van Danthe hier uitkomst bieden?

Hierboven hebben we kort geduid wat we op de thema’s doen en op welke manier we met u daarmee aan de slag zouden kunnen gaan. Op de subpagina’s gaan we uitvoeriger op deze thema’s in o.a. met blogs, verwijzingen naar artikelen en links naar partners.