Thema’s: artikelen, blogs en links

Mijn activiteiten rond zelfregie/Het Goede Gesprek zijn geconcentreerd rond de volgende thema’s:

  • Loopbaancoaching

Ik werk als loopbaancoach via id Plein, een partnersorganisatie met ruim 85 coaches. Evidence Based werken is uitgangspunt voor id Plein. Mijn deskundigheid zit op vraagstukken rond oudere werkenden en duurzame inzetbaarheid. Eind 2018 lanceer ik met een collega de aanpak Ben jij toe aan het goede gesprek? voor 45+-ers.

  • Ongemakkelijke conflicten

Het gaat hierbij over conflictmanagement in situaties waarbij bijvoorbeeld gezondheid aan de orde is. Conflicten als bron voor oplossingen bij bijvoorbeeld ontslag vanwege langdurig verzuim of een wens tot demotie. Ander vraagstuk in dit thema betreft het toegankelijk maken van het positieve gezondheidsbegrip van Machteld Huber voor vraagstukken rond arbeid en langer (moeten) blijven werken.

  • Duurzame Inzetbaarheid

We moeten werken tot ons pensioen. We gaan ook steeds later met pensioen. Willen we dat wel? Kunnen we het ook? Op welke manier kan meer zelfregie ondersteunen bij het duurzaam inzetbaar blijven. Wat is eigenlijk duurzame inzetbaarheid? Kan ik daar wat mee en kan de aanpak Zelfregie in Samenspraak ondersteuning bieden?

  • Arbeid & Zorg

Al vele jaren wordt gezegd dat werk/sociale zekerheid en gezondheidszorg een erg ongemakkelijke relatie met elkaar hebben en vele barrières kent. Waarom vraagt de huisarts (curatieve zorg) nauwelijks door of je klachten komen door of gevolg hebben voor je werk? Wie is de eerste vertrouwenspersoon van een werkende die klachten krijgt en dreigt uit te vallen: de huisarts of de bedrijfsarts? In het project Sterk naar Werk hebben we op een innovatieve manier arbeid aan de 1e lijnszorg gekoppeld. Dit project is in 2012 afgerond maar volgens mij was het nog niet klaar.

  • Medezeggenschap en arbozorg

Sinds jaar en dag praten ondernemingsraden – meestal via een Arbo-commissie – mee over het arbobeleid van hun organisatie. Maar wat levert dat concreet op? Voelt de werkvloer zich op die manier wel betrokken? Gaat het wel over de vragen en zaken die voor de werkenden in de organisatie het meest van belang zijn? Graag help ik met collega’s van Danthe hoe de medezeggenschap aan de slag kan met de zorg voor arbeidsomstandigheden en met duurzame inzetbaarheid? Hoe kunnen we het een meer sexy thema maken voor zowel de OR (of de Arbo-commissie) als ook de collega’s op de werkvloer? Kan het Medezeggenschap Canvas (c)  van Danthe hier uitkomst bieden?

Hierboven heb ik kort geduid wat ik op de verschillende thema’s heb gedaan en kan doen. En op welke manier ik met u daarmee aan de slag zou kunnen gaan. Op de subpagina’s ga ik uit-voeriger in op deze thema’s via o.a. blogs, verwijzingen naar artikelen en links naar partners.