Over Zelfregie Werkt

Mijn (huidige en vroegere) activiteiten rond ‘loopbaanbeleid’, ‘zelfregie’, ‘het goede gesprek’ en ‘duurzame inzetbaarheid’ zijn geconcentreerd rond de volgende thema’s:

  • Loopbaanadvisering en -coaching inclusief het Ontwikkeladvies

Ik ben als loopbaanprofessional aangesloten bij id Plein, een partnerorganisatie van ruim 80 loopbaanprofessionals die als ZZP-er zijn aangesloten. Evidence Based werken is uitgangspunt voor id Plein. Dat betekent dat steeds gekeken wordt naar de beste wetenschappelijke onderbouwing voor onze activiteiten. Mijn deskundigheid voor loopbaanadvisering zit op begeleiding van oudere werkenden (werknemers én zelfstandigen) en van starters op de arbeidsmarkt met als centraal thema Duurzame Inzetbaarheid. Met de collega Marjolein Kalter heb ik de aanpak Geïnspireerd blijven Werken ontwikkeld.

  • Ongemakkelijke conflicten

Vanuit mijn ervaringen met mediation gaat het bij conflictmanagement in bijzonder om situaties waarbij bijvoorbeeld gezondheid aan de orde is. Een echt conflict (ruzie!) is vervelend maar het kan ook de bron voor een verrassende oplossing zijn. Het is daarom soms verstandig om een gesprek onder begeleiding van een mediator te hebben bijvoorbeeld bij ontslag vanwege langdurig verzuim of bij een (latente) wens tot demotie. Ander vraagstuk binnen dit thema betreft het toegankelijk maken van het positieve gezondheidsbegrip van Machteld Huber voor vraagstukken rond arbeid en langer (moeten) blijven werken. Zij zegt o.a. dat ook belangen en omgevingsfactoren meespelen bij de mate waarin jij je gezond voelt.

  • Duurzame Inzetbaarheid

We moeten werken tot ons pensioen. Maar we gaan ook steeds later met pensioen. Willen we dat allemaal wel? Kunnen we het ook? Op welke manier en hoe kun je duurzaam inzetbaar blijven. Wat is eigenlijk duurzame inzetbaarheid? Kan ik daar wat mee en kan de aanpak Zelfregie in Samenspraak of een analyse via Geïnspireerd blijven Werken (zie o.a. Werk als waarde) ondersteuning bieden?

  • Werk & Zorg

Al vele jaren wordt gezegd dat werk, sociale zekerheid en gezondheidszorg een erg ongemakkelijke relatie met elkaar hebben en vele barrières kennen. Waarom vraagt bijvoorbeeld de huisarts (curatieve zorg) nauwelijks door of je klachten komen door of gevolg te maken hebben met je werk? Wie is de eerste vertrouwenspersoon van een werkende die klachten heeft en dreigt uit te vallen: de huisarts of de bedrijfsarts? In het project Sterk naar Werk hebben we op een innovatieve manier arbeid aan de 1e lijns gezondheidszorg gekoppeld. Dit project is in 2012 afgerond maar volgens mij waren we nog niet klaar. Ik ben op vele manieren met het thema werk en zorg aan de slag geweest. Het blijft een uitdaging voor zowel de werkende als voor de (arbeids)organisatie. 

  • Medezeggenschap en arbozorg

Sinds jaar en dag praten werkenden via ondernemingsraden of  PVT’s (Personeelsvertegenwoordigingen) – meestal via een Arbo-commissie – mee over het arbobeleid van hun organisatie. Maar wat levert dat concreet op? Voelt de werkvloer zich op die manier wel betrokken? Gaat het wel over de vragen en zaken die voor de werkenden in de organisatie het meest van belang zijn? In mijn tijd bij de vakbeweging ben ik zelf voorzitter van de OR geweest. Medezeggenschap heb ik altijd interessant gevonden. Graag help ik met collega’s van Danthe hoe de medezeggenschap aan de slag kan met de zorg voor arbeidsomstandigheden en met duurzame inzetbaarheid? Hoe kunnen we het een meer sexy thema maken voor zowel de OR (of de Arbo-commissie) als ook de collega’s op de werkvloer? Kan het Medezeggenschap Canvas (c) van Danthe hierin een uitkomst bieden?

Hierboven heb ik kort beschreven waar ik nu, maar vooral ook in het verleden mee bezig ben geweest. Je kunt dit als achtergrondinformatie beschouwen bij wie ik ben, waar ik mijn kennis vandaan heb, wat mijn ervaringen zijn en hoe mijn netwerk eruit ziet waaruit ik kan putten als ik voor de ondersteuning van jou anderen zou willen betrekken.