Arbeid & Zorg

In 2008 tot 2012 heeft Welder samen met o.a. NVAB het project Sterk naar Werk uitgevoerd waarbij de opdracht was het thema arbeid in de 1e lijnszorg vorm en inhoud te geven. In die periode waren er 15 pilots in gezondheidscentra.

Hierbij een de link naar de onlangs geactualiseerde website van het project Sterk naar Werk.