Medezeggenschap en arbozorg

Samen met Danthe kan ik ondersteuning bieden aan werkgevers en OR-en?PVT’s om samen aan de slag te gaan met Arbozorg en met Duurzame Inzetbaarheid in de organisatie. Denk dan aan: het geven van informatie, organiseren van events en het geven van advies en trainingen op maat.