Mijn diensten en werkwijze

prod-dienstIk kan ondersteuning bieden bij het begeleiden van individuele werkenden (werknemers en zelfstandigen) en bij het aangaan van een gesprek met een groep werkenden. Organisaties kan ik helpen bij het concretiseren en implementeren van het Goede Gesprek en beleid rond Duurzame Inzetbaarheid. Ik help zo nodig bij het ontwikkelen van nieuwe producten/diensten en een aanpak voor bijvoorbeeld zelfregie, gerichte op inzetbaarheid, loopbaanbeleid, gezondheid op de werkvloer, arbodienstverlening. De situatie van mijn gesprekspartner of opdrachtgever is voor mij het uitgangspunt.

Je kunt bij mij terecht voor diensten zoals:

  • Loopbaancoaching en -advisering zowel aan individuen als groepen (werkenden);
  • Het adviseren, trainen en begeleiden van leidinggevenden bij het bedenken, implementatie en evaluatie van activiteiten rond Duurzame Inzetbaarheid;
  • Begeleiden van de dialoog tussen werkende(n) en werkgever (leidinggevende, opdrachtgever) ter bespreking van dilemma’s van ‘Het Goede Gesprek’;
  • Organiseren van conferenties, workshops, trainingen of ronde tafelgesprekken;
  • Productontwikkeling en implementeren van tools (zoals ik die in het kader van Geïnspireerd Blijven Werken en de aanpak Zelfregie in Samenspraak heb ontwikkeld) en/of het uitvoeren van pilots hiermee.

Ik ben een doener, denker en conceptueel sterk en kan goed regelen/organiseren en men zegt dat ik een verbinder ben. Ik kan goed luisteren maar kan – indien gewenst – ook kritisch reflecteren. Ik coach graag en geef advies indien u daar aan toe bent. Ik kan ondersteunen ook bij het bedenken en bij de uitvoering, bijvoorbeeld ook in de vorm van interim-manager of vaste coach. Ik sta voor directe, open en zorgvuldige communicatie.

Omdat in mijn visie medezeggenschap voor veel (werk)organisaties belangrijk is, heb ik daarvoor een vaste samenwerkingspartner: Danthe. Voor hun visie en aanpak wat betreft medezeggenschap verwijs ik graag naar de website van Danthe.