Missie en visie

werknemerParticipatie, werk, inzetbaarheid en eigen verantwoordelijkheid zijn actuele thema’s. Ook voor mensen met vragen over hun gezondheid of over hun inzetbaarheid. Kunnen we nog wel mee tot ons pensioen? Ik heb iets onder de leden, zal ik maar stoppen met werken? Wij hechten belang aan de talenten en vakmanschap van mensen en het blijkt steeds weer cruciaal dat mensen positief worden aangesproken op hun mogelijkheden en het omgaan met hun beperkingen.

Basis daarvoor is vaak ‘het goede gesprek’. Wij creëren graag de werkbare voorwaarden voor het goede gesprek. Veel organisaties doen een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van hun medewerkers of hun achterban. Het wordt ingewikkeld als de vragen, oplossingen en dilemma’s meerdere domeinen raken, zoals sociale zekerheid, arbozorg, gezondheid en het werk en je de regels en instituties niet precies kent.

Belangrijk is ook het hebben van draagvlak. Of het nu gaat om een conflict of om een reorganisatie, de mensen die er mee te maken zouden linksom of rechtsom bij het benoemen van het conflict en het komen tot de oplossing betrokken moeten worden. In veel gevallen kan het verstandig zijn om daarvoor ook de medezeggenschap te betrekken. Daarom gaat het ons naast Arbozorg en Inzetbaarheid om ‘Participatie in besluitvorming’ waarbij er een moderne en robuuste rol voor de OR is weggelegd.

Wij ondersteunen u graag om tot ‘Breed draagvlak voor participatie in besluitvorming’ te komen, waarbij zelfregie een belangrijk sleutelbegrip is of kan zijn.