Missie en visie

werknemerLekker in je vel zitten op het werk is niet altijd eenvoudig te regelen. Participatie, werk, inzetbaarheid en eigen verantwoordelijkheid zijn actuele thema’s. We hechten veel belang aan talenten en vakmanschap van mensen. Maar veel mensen hebben vragen over hun gezondheid of over hun inzetbaarheid. Kan ik nog wel mee tot mijn pensioen? Ik heb iets onder de leden, zal ik maar stoppen met werken? Ben ik niet te oud om nog iets in mijn werk te veranderen? Mijn werkgever wil toch niet, waarom zou ik met hem gaan praten? In mijn visie is cruciaal dat mensen met hun omgeving in gesprek gaan en ze elkaar positief en met respect aanspreken. Belangrijk daarbij is dat er aandacht is voor de mogelijkheden en ook hoe het beste om kan worden gegaan met beperkingen. Het praten daarover wordt veelal ervaren als een ongemakkelijk gesprek.

Mijn basisgedachte is investeren in ‘Het Goede Gesprek’. Ik creëer daarvoor graag de werkbare voorwaarden. In veel organisaties wordt met regelmaat een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van medewerkers. Het wordt ingewikkeld als de vragen, oplossingen en dilemma’s meerdere domeinen raken, zoals sociale zekerheid, arbozorg, gezondheid in relatie tot werk, en je de regels en instituties die daarbij van belang zijn niet precies kent. Er zijn dan vaak allerlei beelden en oordelen. Een gesprek daarover kan helpen, maar hoe doe je dat?

Voor een goed gesprek is belangrijk dat je zorgt voor draagvlak. Of het nu gaat om een emotionele ervaring, een eenvoudige verandering, een conflict of een reorganisatie. De relevante mensen zullen linksom of rechtsom bij het benoemen van de verandering of conflict en om te komen tot een oplossing betrokken moeten worden. Vaal is het verstandig om naast individuele gesprekken ook te kijken of de medezeggenschap in het zorgen voor draagvlak een rol kan spelen. Daarom gaat het mij naast zelfregie en inzetbaarheid om ‘Participatie in de besluitvorming’ waarbij er een moderne en robuuste rol voor de OR kan zijn weggelegd.

Ik ondersteun u graag bij vraagstukken rond loopbaancoaching en medezeggenschap om samen tot ‘Breed draagvlak voor participatie in besluitvorming’ te komen. In mijn aanpak zijn zelfregie en het goede gesprek  de belangrijkste sleutelbegrippen.